project-plan

Kamu hizmeti gören işletmelere kamu ve özel mülkiyet alanlarının kullanımı için tanınan ayrıcalıklı haklara Geçiş Hakkı denir. Belediyeler veya devlet tarafından yerine getirmekte yükümlü oldukları kamu hizmetlerini icra etmelerinde yardımcı olması amacıyla, kamu hizmeti gören firmalara (telekomünikasyon, elektrik, gaz, su, vb.) ve ulaştırma işletmecilerine (demiryolu, toplu taşıma, vb.) tanınan haklar Geçiş Hakkı kapsamındadır.

Telekomünikasyon taşıyıcılarının diğer şahısların mülkleri üzerinde kablo döşemek, telekomünikasyon ve elektrik direkleri gibi bunları destekleyici ekipmanlar, hat tesis etmek, işletmek için araziyi kullanmalarını ifade etmektedir.