Politikamız

  • Yeniliklere ve gelişmeye önem verir; araştırma-geliştirmeye yatırım yapar; değişime direnci reddetmek,
  • Sorumluluk duygusu taşıyarak; topluma maddi ve manevi değer katmak için çalışmak; çevreye duyarlı olmak,
  • Tüm anlaşmalarda taraflar için kazan-kazan sonucunu esas almak ve çözüm/sonuç odaklı çalışmak, başladığı işi tamamlamak,
  • Eğitime önem vermek, mesleki eğitim ve kişisel gelişime olanak tanımak; başarıyı ödüllendirmek.