Kamu hizmeti gören işletmelere kamu ve özel mülkiyet alanlarının kullanımı konusundaki geçiş hakkı ve izin hizmetleri