İhale aşamasında sürecin sorunsuz tamamlanması için Planlama, Projelendirme ve detaylı dökumantasyon ve takip hizmetleri